Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

14 000 €
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 14524 m²
Katastrinumber: 90701:001:0459

Info

Läänemaa, Vormsi vald, Kersleti, Lepa, krunt 1,5 ha, detailplaneering tehtud, meri 380 m

Lisainfo

Müüa detailplaneeringuga elamumaa Vormsil, rahvusvahelise tähtsusega rohelise võrgustiku tugialal.
Mereni linnulennult 380 m. Vaikne ja privaatne asukoht külast eemal ca 2 km.
Ligipääs krundile planeeritud juurdepääsutee piki Ny-Marsi kinnistu lõunapiiri.
Lähim alajaam asub ca 540 m Piirivalve vaatlustorni maaüksusel, elektrivarustuse saab tagada liitumislepingu alusel Imatra Elekter AS-ga. Elektriliitumine vormistamisel, selle kulu ca 1600 €.
Lubatud hoonete arv krundil 3, ehitusaluse pinnaga 250 m2 ja lubatud korruselisus põhihoonel 1+katusekorrus, kõrvalhoonetel 1 korrus, max kõrgus kuni 8,0 m. Rajatavad hooned peavad sobima Vormsi traditsioonilisse miljöösse ning järgima traditsioonilist pere-elamute laadi - viilkatustega hooned katusekaldega 35-45 ; välisviimistluses kasutada võimalikult naturaalseid materjale. Hoonete projektid tuleb kooskõlastada eskiisi staadiumis Vormsi Vallavalitsusega.
Planeeringuga on ette nähtud puur-või salvkaev krundil, reovesi juhtida lekkekindlasse kogumismahutisse. Püsielukoha rajamisel on võimalik reoveed juhtida läbi omapuhasti ja immutada pinnasesse, järgides seadusest tulenevaid nõudeid.

Vormsi saar tervikuna on arvatud väärtusliku maastiku alaks, seda eelkõige kultuuriloolise tausta ja eheda, suhteliselt rikkumata looduse tõttu. Lisades piiratud suuruse, unikaalse eesti-rootsi ajaloo ja arhailise looduse - on need peamised põhjused, miks on Vormsi saar muutunud aastate jooksul hinnatud puhkuse veetmise kohaks neile mandrieestlaste kui mujalt pärit saarerahvast põlvnejatele, kes oskavad taasväärtustada väikesaare elu-olu ja kohalike suhete tähtsust ning omapära.

Asukoht kaardil