• +372 503 5934 +372 513 4458

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara Vahenduskeskusest

Kinnisvara Vahenduskeskusest.

Tegeleme elukondliku – ja ärikinnisvara müügiga, hoonestamata maade ning arendusprojektide müügiga. Teeme kinnisvarainvesteeringute tasuvuse analüüsi ja leiame ärihoonete väärtuse kas projekti sisenemisel või sealt väljumisel. Tegutseme peamiselt Haapsalus ja Lääne-Eestis, kokkuleppel võtame töösse ka mujal asuvaid objekte, tegeleme mitteresidentide vara pärimismenetluste korraldamisega, nende Eestis asuva kinnisvara haldamise, koormamise ja võõrandamisega.

Aitame vara müümisel kui klient ei saa ise sellega tegeleda kas distantsi tõttu, oma müügi-, asjaajamise või juriidiliste oskuste puudulikkuse tõttu.  

Saame olla abiks kui on vaja objektiivset hinnangut võimalikule müügihinnale, on vajadus mõista kinnisvaras kasutusel olevate mõistete tähendust või on vaja ennetada omandisuhetest tulenevaid võimalikke probleeme näiteks kaasomandi müümisel.  Anname nõu müügi ajal tekkivate tsiviilõiguslike probleemide puhul ja leiame lahendused dokumentatsiooni korrastamisel.

Kinnisvara ära müümise seisukohalt on oluline lokaalse kinnisvaraturu põhjalik tundmine ja tehingute-hindade pidev analüüs ehk kompetents ja järjepidev kogemus.

Oleme seisukohal, et kinnisvara vahendusteenust saab osutada professionaalselt, kliendikeskselt ja juriidiliselt korrektselt vaid tõestatud kutseoskuste tasemel, tehes seda igapäevase põhitööna.

TÜ Rahanduse ja Arvestuse Instituudi Kinnisvaraõiguse ning Kinnisvaraäri ja -turu toimemehhanismide erialamoodulid andsid põhjalikud teadmised ning valdkonnas orienteeruva juriidilise võimekuse, kuna kinnisvara müük ei ole tavaline müügitöö – sellega kaasneb vastutus ja vajadus keskenduda inimeste kinnisvaraalastele probleemidele lahenduse leidmisele. Üsna tihti tuleb tegeleda osapooltele nende õiguste ja kohustuste selgitamisega, mis otseselt ei ole kuidagi seotud müügiga kuid ilma selle eeltööta tehinguni ei olegi võimalik jõuda.

Klientide usaldust ei saa osta ega kampaania korras kehtestada, see tuleb välja teenida.

Siinjuures on Kinnisvara Vahenduskeskusel rõõm jätkuvalt tegeleda kinnisvara müügiga, ühtlasi täname seniseid kliente osutatud usalduse eest.

                                                                                 

Tarmo Annus                                                                                                      Katrin Annus

juhataja                                                         kinnisvara vanemmaakler, kutsetunnistus 198483