+372 513 4458

kvkeskus(at)kvkeskus.ee

Kinnisvara Vahenduskeskusest

Kinnisvara Vahenduskeskusest.

Kinnisvara Vahenduskeskus loodi 2010.aasta lõpus Haapsalus, pakkumaks alati selget ja adekvaatset teenust, mis aitaks eelkõige müüjatel ennast kurssi viia kinnisvaraturul toimuvaga ja tagaks vastuvõetava hinna ning ühtlase kvaliteediga vahendusteenuse kõigile kinnisvaraomanikele, kes seisavad silmitsi oma vara müügiga.

Enamik kinnisvara omanikke saab edukalt oma müügitehingud sooritatud ilma kinnisvarabürood kasutamata, kuid siiski on märkimisväärne osa inimestest jätkuvalt puudulike või valesti kinnistunud teadmistega ja/või segaduses kinnisvaraalastes ning õigusterminites, mistõttu ainuüksi oma vara kaardistamisel, müügipakkumise sõnastamisel ja ümisel tekib hulk küsimusi. Müügipakkumises edastatud info peab olema õige – kui see on jäänud ostjale arusaamatuks või on esitatud teadmatusest valeandmeid ei vähenda see müüja vastutust.

Aastad on näidanud, et püsivalt on olemas klientuur, kes kasutab vahendusteenust kas distantsi tõttu, oma müügi-, asjaajamise või tehniliste oskuste puudulikkuse tõttu või lihtsalt pelglikkusest võõraste inimestega suhelda. Toeks olev maakler oskab konkretiseerida müügiobjekti omadusi, on täpne terminites ning leiab ühise keele ka raskemate klientidega.

Kinnisvara ostab klient, kellel on selleks konkreetne vajadus ja reaalne finantseerimise võimalus, ostuotsust ei langetata sümpaatiast müüja või maakleri isiku vastu, see tehakse reeglina lähtuvalt oma kriteeriumitest ja rahalisest võimekusest. Kuna kinnisvara ostja viib ennast ise või panga kaasabil kohaliku hinnatasemega eelnevalt kurssi ning aktsepteerib vaid müügipakkumisi, kus hinna-kvaliteedi suhe on paigas, siis on hädavajalik ka müüjal olla kursis turul toimuvaga.

Seega on kinnisvara ära müümise seisukohalt  äärmiselt oluline kohaliku turu iseärasuste põhjalik tundmine ja tehingute-hindade pidev analüüs ning vastav tagasiside – oluline on müüjal püstitada reaalne hinnaootus ning tulla turule õige hinnaga. Nii on võimalik jõuda lõpptulemuseni väikseima aja-ja närvikuluga.

Klientide usaldust ei saa osta ega kampaania korras kehtestada, see tuleb välja teenida.

Olen seisukohal, et kinnisvara vahendusteenust saab osutada professionaalselt, kliendikeskselt ja juriidiliselt korrektselt vaid tõestatud kutseoskuste tasemel, tehes seda igapäevase põhitööna.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja arvestuse instituudis kinnisvaraõiguse ja kinnisvaraäri ja turu toimimise mehhanismi kursused, olen sooritanud SA-s Kutsekoda kutseeksamid 2007.a ning 2012.a. Osalen jooksvalt koolitustel, mis seotud kinnisvara valdkonnaga.

Eelnenud töökogemused Aarete KV-s ja Arco Vara Kinnisvarabüroos andsid julguse ja ettevalmistuse iseseisvaks tööks, seega loomulikuks jätkuks kujunes enda büroo asutamine.

Tänapäeval tosin aastat järjest ühte ametit pidada on ühtpidi väljakutse – lisaks motivatsiooni leidmisele tuleb olla valmis pidevaks enesearendamiseks, kuna muutuv äri-ja õiguskeskkond pakub järjekindlalt uusi võimalusi ja kohustusi – teistpidi on andnud  pikk valdkonnas tegutsemine ka väga selge arusaamise, et ei saa korraga teenida kahte isandat: kas keskendud inimeste probleemidele reaalse lahenduse leidmisele või on fookus vaid raha teenimisel. Üsna tihti tuleb objekti müügitöö kõrval teha nn. veealust tööd, mis otseselt ei olegi seotud kinnisvara müügiga kuid milleta tehinguni ei ole võimalik jõuda.

Siinjuures on Kinnisvara Vahenduskeskusel rõõm jätkuvalt jagada oma teadmisi ja kogemusi, ühtlasi tänan kliente jätkuva usalduse eest.

Katrin Annus

kutseline kinnisvaramaakler 127156