Kinnisvara Vahenduskeskusest

Kinnisvara Vahenduskeskusest.

Kinnisvara Vahenduskeskus loodi 2009 aastal Haapsalus, pakkumaks alati selget ja adekvaatset teenust, mis aitaks eelkõige müüjatel ennast kurssi viia kinnisvaraturul toimuvaga ja tagaks vastuvõetava hinna ning ühtlase kvaliteediga vahendusteenuse kõigile kinnisvaraomanikele, kes seisavad silmitsi oma vara müügiga.

Enamik kinnisvaraomanikke saab edukalt oma müügitehingud sooritatud ilma kinnisvarabürood kasutamata, kuid siiski on märkimisväärne osa inimestest jätkuvalt puudulike või valesti kinnistunud teadmistega ja/või segaduses kinnisvaraalastes ning õigusterminites, mistõttu ainuüksi oma vara kaardistamisel, müügipakkumise sõnastamisel ja ümisel tekib hulk küsimusi. Müügipakkumises edastatud info peab olema õige – kui see on jäänud ostjale arusaamatuks või on esitatud teadmatusest valeandmeid ei vähenda see müüja vastutust.

Aastad on näidanud, et püsivalt on olemas klientuur, kes kasutab vahendusteenust kas distantsi tõttu, oma müügi-, asjaajamise või tehniliste oskuste puudulikkuse tõttu või lihtsalt pelglikkusest võõraste inimestega suhelda. Toeks olev maakler oskab konkretiseerida müügiobjekti omadusi, on täpne terminites ning leiab ühise keele ka raskemate klientidega.

Kinnisvara ostab klient, kellel on selleks konkreetne vajadus ja reaalne finantseerimise võimalus. Ostuotsust ei langetata sümpaatiast müüja või maakleri isiku vastu, see tehakse reeglina lähtuvalt oma kriteeriumitest ja rahalisest võimekusest. Kuna kinnisvara ostja viib ennast ise või panga kaasabil kohaliku hinnatasemega eelnevalt kurssi ning aktsepteerib vaid müügipakkumisi, kus hinna-kvaliteedi suhe on paigas, siis on hädavajalik ka müüjal olla kursis turul toimuvaga.

Seega on kinnisvara ära müümise seisukohalt  äärmiselt oluline kohaliku turu iseärasuste põhjalik tundmine ja tehingute-hindade pidev analüüs ning vastav tagasiside – oluline on müüjal püstitada reaalne hinnaootus ning tulla turule õige hinnaga. Nii on võimalik jõuda lõpptulemuseni väikseima aja- ja närvikuluga.

Klientide usaldust ei saa osta ega kampaania korras kehtestada, see tuleb välja teenida.

Oleme seisukohal, et kinnisvara vahendusteenust saab osutada professionaalselt, kliendikeskselt ja juriidiliselt korrektselt järgides kutsestandardit ja Maaklerite Heade Tavade Koodeksit, tehes seda igapäevase põhitööna.

Tänapäeval tuleb olla valmis pidevaks enesearendamiseks, kuna muutuv äri- ja õiguskeskkond pakub järjekindlalt uusi võimalusi ja kohustusi. Pikk valdkonnas tegutsemise kogemus on andnud selge arusaamise, et tuleb keskenduda inimeste probleemidele reaalse lahenduse leidmisele. Üsna tihti tuleb objekti müügitöö kõrval teha tööd, mis otseselt ei olegi seotud müügiga kuid milleta tehinguni ei ole võimalik jõuda.

Siinjuures on Kinnisvara Vahenduskeskusel rõõm jätkuvalt jagada oma teadmisi ja kogemusi, ühtlasi täname kliente jätkuva usalduse eest.

Tarmo Annus

juhataja