.

Vormistamisteenus

Vormistamisteenust saavad kasutada kinnisvaramüüjad, kes on ise omale ostja leidnud kuid soovivad abi tehingu ettevalmistamisega:

konsultatsioon, dokumentide kontroll ja asjaajamine, ostjaga läbirääkimine ja asjaajamine, tehingu andmete esitamine notaribüroole lepingu koostamiseks, deposiitarve kasutamisvõimaluse loomine, notaritehingu juures viibimine, üleandmis-vastuvõtuakti koostamine.