.

Vormistamisteenus

Vormistamisteenus on mõeldusd müüjale, kellel on ostja leitud kuid soovib abi tehingu ettevalmistamisega või viibib ise Eestist eemal ja vajab volikirjaga esindamist:

konsultatsioon, dokumentide kontroll ja asjaajamine, ostjaga läbirääkimine ja asjaajamine, tehingu andmete esitamine notaribüroole lepingu koostamiseks, deposiitarve kasutamisvõimaluse loomine, notaritehingu juures viibimine või omaniku esindamine, vara üleandmine, akti koostamine.