.

Põhjused, miks olla Kinnisvara Vahenduskeskuse klient –

Pingevaba koostöö.
–      paindlikkus ja kohene reageerimine –  kasutusel olevad kaasaegsed mobiilseid töövahendid võimaldavad tänapäeval kogu müügiprotsessi korraldada distantsilt, ilma kohapeale tulemata. Väga oluline on siiski personaalne suhtlemine silmast silma – statsionaarne büroo  Haapsalu kesklinnas võimaldab otsest klienditeenindust kohapeal, ilma ajalise ja asukohast sõltuva viivituseta,  mis kaasneb alati siin piirkonnas vaid gastroleerivate maakleritega
–        müügiprotsessi ettevalmistamisel päevakorrale kerkinud probleemi kiire menetlus – asjaajamine kohalikes omavalitsustes, notaribüroodes, riigiametites, tõlkimisteenuse korraldamine jm.
–        müügiprotsessi juhtimine ja haldamine kuni notaritehinguni, soovi korral kliendi füüsiline kohaloleku vajadus vaid müüki andmisel ning müügilepingu sõlmimisel
–        tänu headele koostöösuhetele saab klient kiirelt ja/või soodsamalt nii laenunõustamise, notariaja, hindamise või muu koostööpartnerite teenuse

Professionaalsed ja püsivad reklaamiväljundid.
–        professionaalne kinnisvara müügiportaal  www.kv.ee  koos lisateenuste paketiga: tasemeteenused KV.EE reklaamides Delfi, Neti.ee ja Päevalehe reklaamidel; avalehe kuulutus; uus hind; aktiivne ostusoovide andmebaas

–        reklaam kodulehel  http://www.kvkeskus.ee
–        kokkuleppel reklaam Eesti riiklikes ja maakondlikes kohalikes trükiväljaannetes
–        kokkuleppel nähtavad välireklaamid müüdaval objektil

Elukondliku kinnisvara müügipakkumised on esitletud Haapsalu peatänaval Posti 41a büroohoone statsionaarsel vitriinaknal.

Adekvaatne kohaliku turu tundmine ja tunnetus.
–        põhjalik turuanalüüs, mis baseerub tegelikel tehingutel ja hindadel; elektrooniline turu ülevaade lepingulisele kliendile
–        operatiivne turuinfo – kiire tagasiside toimub vaid õigesti hinnastatud müügiobjektide puhul;  elektrooniline vaadatavuse statistika lepingulisele kliendile
–        kohaliku inimesena piirkonna sotsiaalmajandusliku taustsüsteemiga kursis olev maakler suudab anda adekvaatsed teadmised piirkonna võimalustest ja ka olemasolevatest puudustest

Kiirelt realiseeruv müügipakkumiste portfell.
–       eesmärk seista müüja huvide eest tähendab saavutada talle parim võimalik müügihind, kuid see eeldab turu liikumisi arvestavaid hinnastamispõhimõtteid

Pikaajaline järjepidev töökogemus kohalikul turul.
–       kogemused, mida toetavad teadmised –  oma kinnisvara müümise on usaldanud Kinnisvara Vahenduskeskusele üle 1000 kliendi, kelle realiseeritud kinnisvara koguväärtus 2016.a. alguse seisuga on 6 641 650 eurot.
–       kui suurus või tuntus on ainus argument, millesse kinnisvarabüroo valikul usute, siis olete ennast piiranud eelarvamustega ning praktikas taandubki see paljudel juhtudel vaid Teie enda usu küsimuseks. Suur kontorite võrk ei garanteeri positiivset tulemust, sest saadava teenuse kvaliteeti ei taga loosunglikud lubadused. Oluline on leida kohalikul turul pikaajalist töökogemust omav erialaspetsialist, kes on alati kättesaadav osapooltele ning omab laiemat taustainfot ning silmaringi.

Vältida võiks libekeelseid, ülioptimistliku jutuga oma teenust või firmat ülistavaid teenusepakkujaid, kes ilmuvad Teie hoovi või uksele kohe pärast seda, kui olete oma kinnisvara ise müüki pannud või juba teenusepakkuja valinud.

Reklaamiväljundid on tänapäeval kättesaadavad kõikidele büroodele ühtviisi, objektist ebaloomulikud pildid ehk nn.tünnmoonutistega “profifotod”, teevad objekti müügile karuteene, sest objekti parameetritest on antud visuaalselt täiesti vale ettekujutus. Enne profifotodega nõustumist tehke omale selgeks, palju te nende eest võlgnete kui soovite maakleriteenusest loobuda või soovite seda teha teise maakleriga.

Kuskil kaugel tõmbekeskuses asuva büroo maakleriga asjaajamine võib osutuda üsna raha- ja ajakulukaks, kuna ei saa enam kontakti oma “maakleriga”,  et sõlmitud leping lõpetada või üleantud võtmed tagasi saada.

Kriitiliselt võiks üle vaadata pakutava maaklerlepingu tingimused, eriti selle lõpetamise võimalused. Levinud on võte, kus lubatakse müüjale turuhinnast oluliselt kõrgemat tehingut, sõlmitakse ainuesindusleping ning sellega kinnistati omanik lepinguga pikaks ajaks ühe büroo ja maakleri külge; sellise lepingu lõpetamine eeldab reeglina leppetrahvi tasumist, mis võib võrduda maaklertasu suurusega.

Võimalusel võta ise ühendust mitme kohapealset turgu tundva maakleriga ning võrdle nende teenuse sisu ja hindu.