• +372 503 5934 +372 513 4458

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

.

Ostu-müügi vahendamine

MÜÜDUD

Vahendusteenus 

Selge ja läbipaistev müügiesindus, kus kutseline maakler tegeleb personaalselt Teie objekti müügiga.

Seaduse kohaselt peab kogu müügipakkumises edastatud info olema õige ning ostjale ei tohi luua ebaõigeid ootusi läbi moonutatud visuaalse reklaami või tõendamata võimaluste.

Kui müügipakkumises on ostjale arusaamatud nüansid või on teadlikult antud eksitavaid väiteid või on esitatud teadmatusest valeandmeid – tuleb see müüjale kaasa vastutusena müügilepingusse.

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest. Seetõttu peaks oma vara müümiseks kaasama valdkonnaga kursis oleva inimese, kes orienteerub nii müüja kui ostja õigustes ja kohustustes, omab järjepidevat kogemust kinnisvaraturul koos tõestatud kutsealaste teadmistega.

Objekti müügi vahendustasu suuruse lepime kokku vastavalt objekti asukohale ning reklaamiperioodile.  Lisanduvaid muid tasusid ei ole (nn. baastasu, kohalkäimise tasu, sõidutasu, “profifotod”, jms). Mõjuval põhjusel müügist loobumisel arvestame tasu lepinguperioodil tehtud töö-ja reklaamikulu eest. Väljastame alati raamatupidamisest arve, mida saab kasutada Maksu-ja Tolliametile esitamiseks.

Müügi alustamise konsultatsioon on tasuta –  kaardistame objekti omadused, ametlikes kanalites oleva info, olemasoleva dokumentatsiooni, prognoosime müügihinna ja -aja.

Müügipakkumised on püsivalt aktiivsed professionaalsetes kinnisvaraportaalides, meie kodulehel ja Haapsalu peatänaval asuval vitriinaknal. Müügiinfot edastatakse jooksvalt otsinguportaalide klientidele, sarnaste objektidega tutvunud klientidele ning otse büroosse pöördunud klientidele.

Soovi korral paigaldame objektile müügiinfo väliplakati ja korraldame kliendipäeva.

Kinnisvara ostab klient, kellel on selleks konkreetne vajadus ja reaalne finantseerimise võimalus. Ostuotsust ei langetata sümpaatiast müüja või maakleri isiku vastu. Ostja lähtub objektist endast vastavalt oma kriteeriumitele ja finantseerimise võimalustele. Kuna ostja viib ennast ise või panga kaasabil valitseva hinnatasemega eelnevalt kurssi ning aktsepteerib vaid müügipakkumisi kus hinna-kvaliteedi suhe on paigas, siis on hädavajalik ka müüjal olla kursis turul toimuvaga. 

Tule konsultatsioonile enne müüki!

 

Maaklerlepingust üldiselt.

Maakleril on VÕS § 664 lg 1 järgi õigus saada maakleritasu vaid alates tema vahendamise või osutamise tulemusena lepingu sõlmimisest. Maakleritasu nõude tekkimiseks peab maakleri tegevuse ja lepingu sõlmimise vahel olema põhjuslik seos, st et lepingu sõlmimiseni on viinud just selle maakleri tegevus. Maakleri tegevus ei pea olema lepingu sõlmimise ainsaks põhjustajaks, küll peab olemas olema maakleri määrav panus selleks, et leping sai sõlmitud.

Olukorras, kus kinnisvara müüa ei õnnestu, ei ole maakleril õigust maakleritasu saada. VÕS § 664 ei keela kokkuleppel maakleritasu maksmise eeldusi täpsustada, seega olukorras, kus kinnisvara ei õnnestunud müüa, kuid maakler nõuab tasu maksmist, peaks poolte vahel sõlmitud lepingust nähtuma, kas sõlmiti kokkulepe, mille kohaselt tulnuks maakleritasu maksta ka juhul kui müügilepingut ei sõlmita. Kui lepingust sellist lisatingimust ei nähtu, siis ei ole kohustust maaklerile tasu maksta.

VÕS § 667 lg 1 sätestab, et maakler võib lisaks maakleritasule nõuda maaklerilepingu täitmisel tekkinud kulude hüvitamist juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud. Kui maakleri vahendamisel või osutamisel lepingut ei sõlmita, võib maakler siiski nõuda maaklerilepingu täitmisel tekkinud kulude hüvitamist, kui selles on eraldi kokku lepitud. Seega eeldab maaklerilepingu täitmisel tekkinud kulude hüvitamise nõude esitamine vastava kokkuleppe olemasolu.

Seadusega vastuolus on kokkulepe, mis täielikult või põhiosas annab maaklerile tasunõude lepingu sõlmimisel, kui maakleril ei ole tehinguni jõudmisel kas üldse mingit rolli või on see minimaalne ning selliselt piirataks käsundiandja lepinguvabadust edasiste lepingute sõlmimiseks ebaproportsionaalselt. Seega allkirjastage vaid lepinguid ja lisakokkuleppeid, mis ei ole kahjulikud, koormavad ja ebaproportsionaalsed.

Kontrolli enne lepingu sõlmimist maakleri tausta: https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed/?