Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

50 000 €
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 54100 m²

Info

Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Saunja, Männituka tee, krunt 5,4 ha, detailplaneering tehtud, mets lähedal, ümbruses ühtegi ehitist, asulast väljas

Lisainfo

Müügdav katastriüksus asub Saunja külas Oru vallas Lääne maakonnas.
Kinnistu paikneb Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee äärses enamjaolt okaspuudega kaetud looduskaunis kohas.
Planeeringuga on kinnistu jagatud 12-ks Väikeelamumaa (EE) maaks, üheks Transpordimaa (L) ja üheks Üldmaa (Ü) katastriüksuseks. Kõigile katastriüksustele tagatakse juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt.
Kinnistut läbib 10 kw kõrgepingeliin ja madalpinge liin ning siia jääb ka elektrialajaam. Planeeritavat ala läbib ka vana Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla mnt maantee tamm.
Planeeritav ala on olnud hoonestamata ja seisnud kena männitukana Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee ääres. Kinnistut läbib vana asfaltkattega maantee teetamm ja pinnaskattega metsatee, mis on praeguseks peaaegu kasutusest välja langenud.

Planeeritud kruntide ehitusõigus:
- Täisehituse m² - 200
- Korruselisus max 1,5
- Hoonete arv krundil 2

Tehnovõrgud:
- Elektrivarustuse paigaldamine tuleb eelnevalt võrkude valdajatega kokku leppida, kõigile kruntidele on liitumine ampritasuga.
- Veevarustus on planeeritud kõigile kruntidele rajatavast puurkaevust. Puurkaevu rajamiseks tuleb koostada eraldi projekt ja täita kõiki seadustest tulenevaid nõudeid. Puurkaevude asukoht on määratud põhimõttelise lahendusena ja täpne asukoht määratakse vastavate spetsialistide poolt projekti koostamise käigus.
- Elamu kanalisatsiooni lahenduseks on kogumiskaev. Sauna korral võib vee juhtida peale septikus mehaaniliselt puhastamist immutada imbkaevu.

Täpsemad detailplaneeringu seletuskirja andmed olemas Kinnisvara Vahenduskeskuses.

Asukoht kaardil