• +372 503 5934 +372 513 4458

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

17 000 €
Tehing: Müüa maatükk
Krundi pind: 43600 m²
Katastrinumber: 52001:005:0350

Info

Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Österby, Longholmi, krunt 4,4 ha, Haapsalu laht lähedal, kaugus Tallinnast 114 km, rannajoone pikkus 550 m

Lisainfo

Tegemist on sihtotstarbeta maaga,
mis tähendab iseseisvat katastriüksust moodustavat ehitusõiguseta maad, millele ei ole võimalik või otstarbekas sihtotstarvet määrata.

Kõlvikuline koosseis on: looduslik rohumaa 2,85 ha ja muu maa 1,51 ha.
Katastriüksus asub täies ulatuses ehituskeeluvööndis Silma Looduskaitsealal.
Kaugus Österby sadamast 500 meetrit.

Pilliroo varumine piiranguvööndis on lubatud.
Rannaniit on poollooduslik kooslus. Need kooslused vajavad inimesepoolset koosluse hooldustegevust ning taluvad mõõdukat inimmõju. LKS § 17 kohaselt on kaitstava loodusobjekti poollooduslike koosluste esinemisaladel vajalik nende ilmet ja liigikoosseisu
tagav tegevus, nagu niitmine, loomade karjatamine, puu- ja põõsarinde kujundamine ja harvendamine või raadamine.
LKS § 18 kohaselt on viidatud tegevuste eest võimalik taotleda loodushoiutoetust.
Kaitseala piiranguvööndites maamaksu vabastust ei ole, kuid on maamaksu soodustus 50 % maamaksumäärast (maamaksuseaduse § 4 lg 2).
Telkimine ja lõkke tegemine maaüksusel lubatud ei ole.

Võimalik tutvuda kogu Keskkonnaameti seletuskirjaga.

Asukoht kaardil