• +372 513 4458 +372 503 5934

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

40 000 € 8.16 EUR/m²
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 4902 m²
Katastrinumber: 34801:008:0471

Info

Saaremaa, Saaremaa vald, Mändjala, Metsise, krunt 4 902 m², detailplaneering tehtud, elekter, meri 1,4 km, mets lähedal, asulast väljas

Lisainfo

Müüa Mändjala külas Metsise elamumaa, mis on üks neljast katastriüksusest detailplaneeringuga alal, mis asub Kuressaare linnast umbes 7 km kaugusel, Kuressaare-Sõrve maanteest põhja pool männimetsaga kaetud seni hoonestamata alal ja külgneb põhjasuunalt Igama-Lombi, idast Kadariku kinnistu maale jäävale avaliku kasutusega erateega, lõunast ja läänest teiste katastriüksustega. Kuressaare-Sõrve maanteelt kuni kinnistuteni on ca 1 km.
Looduskeskkond on Saaremaale omane – männid vaheldumisi kaskedega. Üldilmelt lihtne paepealne tasandikuline pinnamood. Kogu alal domineerib heas kasvujärgus alt puhastatud noor männik üksikute lehtpuudega ja võsastunud kraavikaldaga. Kogu maa-ala on kaetud vett hästi läbi laskva pinnakattega. Olemasoleva kaardimaterjali alusel on pinnakatteks kividega saviliiv ja selle all õhuke kruusliiva kiht, edasi algab paas.

Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste printsiipidega:
• kasutada ära olemasolevaid pinnaseteid ja metsasihte teedevõrgu rajamiseks;
• säilitada võimalikult looduslik keskkond; moodustada võimalikult hajutatud hoonestus ( krundi suurused oleks üldjuhul 0,5 ha),
• planeerida optimaalne sõidutee, mis tagab lokaalsed juurdepääsud kõikidele kruntidele ja vastab tuletõrjenõuetele;
• lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee- ning reoveekäitlus;
• elamute rajamisel metsastatud alale tuleb krundil olevast metsaalast säilitada vähemalt 50%;
• vältida kõrvuti rajatavate majade puhul väikesi katusekalde erinevusi, sest see jätab kohati läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme;
• hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi).

Kruntide ehitusõigused:
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3 (elamu, kuni 2 abihoonet)
Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind - elamu - 120 m² , abihoone - 60 m²
Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast) - elamu - 9 m , abihoone - 6 m
Olulisemad arhitektuurinõuded:
Maksimaalne korruselisus - elamu - 2 , abihoone - 1
Katused: kalded - 30 - 45
Materjal - sindel (puit ja ruberoid), katusekivi, plekk
Välisseinad - puit, kivi, krohv
Nähtav sokliosa - kivi, betoon, krohv
Piirdeaiad - lattaed, võrkaed, kivi ja puitaed
Tulepüsivusklass -TP-3
Liitumisleping Eesti Energiaga, välja on ehitatud 3x10A liitumispunktid.
Detailplaneeringu ala veevõtumahuti pole hetkel päästeameti poolt vastu võetud.

Hoonete projekteerimisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse loodusesse ning hoone asukoha valikul lähtuda piiratud raiete vajalikkusest. Hoonestusalad koos seda ümbritseva alaga tuleb kujundada raiete, metsaaluse koristamisega elamiseks
sobivaks looduslikuks õuemaaks. Raided kruntidel ei tohiks ületada 50% kasvavate puude mahust. Hoonete juurde ei ole soovitav rajada suurt tuluaeda. Kruntide uue haljastuse kujundamisel tuleks lähtuda ümbritsevast loodusest ja kujundada seda põhiliselt planeeringus märgitud hoonestusalal.
Keskmiselt kaitstud põhjavee alal tuleb jälgida lubatud heitvete käitlemise nõudeid.
Ümbruskonna mets ja ehituspiirkondi eraldavad kasvujõus puud, mis pakuvad kaitset tuulte eest ja eraldavad majapaare, peavad säilima vaatamata piirkonnas tekkivale ehitustegevusele.
Kogu detailplaneeringu seletuskirjaga võimalik eelnevalt tutvuda.

Asukoht kaardil