• +372 513 4458 +372 503 5934

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

49 900 € 9.95 EUR/m²
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 5013 m²
Katastrinumber: 34801:008:0473

Info

Saaremaa, Saaremaa vald, Mändjala, Kaarna, krunt 5 013 m², detailplaneering tehtud, elekter, meri 1,4 km, mets lähedal, asulast väljas

Lisainfo

Müüa Mändjala külas kaks elamumaad, neljast katastriüksusest koosneval detailplaneeringuga alal, lisaks Kaarnale ka kinnistu nimetusega Metsise (34801:008:0471, 4902 m2), hinnaga 49 900 €.
Asukoht: Kuressaare linnast umbes 7 km kaugusel, Kuressaare-Sõrve maanteest põhja pool männimetsaga kaetud alal ja külgneb põhjasuunalt Igama-Lombi, idast Kadariku kinnistu maale jäävale avaliku kasutusega erateega, lõunast ja läänest teiste katastriüksustega. Kuressaare-Sõrve maanteelt kuni kinnistuteni on ca 1 km.
Servituudid juurdepääsuks on seatud.
Liitumisleping Eesti Energiaga olemas, välja on ehitatud 3x10A liitumispunktid.
Projekteerimisel puurkaev ja lokaalne kanalisatsioon, otsad tuuakse krundini, kulud jaotatakse 4 kinnistu omaniku vahel.
Tuletõrje veevõtukoht rajamisel, kulud jaotatakse 4 kinnistu peale.

Looduskeskkond on Saaremaale omane – männid vaheldumisi kaskedega. Üldilmelt lihtne paepealne tasandikuline pinnamood. Kogu alal domineerib heas kasvujärgus alt puhastatud noor männik üksikute lehtpuudega. Kogu maa-ala on kaetud vett hästi läbi laskva pinnakattega. Olemasoleva kaardimaterjali alusel on pinnakatteks kividega saviliiv ja selle all õhuke kruusliiva kiht, edasi algab paas.

Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste printsiipidega:
• kasutada ära olemasolevaid pinnaseteid ja metsasihte teedevõrgu rajamiseks;
• säilitada võimalikult looduslik keskkond; moodustada võimalikult hajutatud hoonestus ( krundi suurused oleks üldjuhul 0,5 ha),
• planeerida optimaalne sõidutee, mis tagab lokaalsed juurdepääsud kõikidele kruntidele ja vastab tuletõrjenõuetele;
• lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee- ning reoveekäitlus;
• elamute rajamisel metsastatud alale tuleb krundil olevast metsaalast säilitada vähemalt 50%;
• vältida kõrvuti rajatavate majade puhul väikesi katusekalde erinevusi, sest see jätab kohati läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme;
• hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi).

Kruntide ehitusõigused:
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3 (elamu, kuni 2 abihoonet)
Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind - elamu - 120 m² , abihoone - 60 m²
Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast) - elamu - 9 m , abihoone - 6 m
Olulisemad arhitektuurinõuded:
Maksimaalne korruselisus - elamu - 2 , abihoone - 1
Katused: kalded - 30 - 45
Materjal - sindel (puit ja ruberoid), katusekivi, plekk
Välisseinad - puit, kivi, krohv
Nähtav sokliosa - kivi, betoon, krohv
Piirdeaiad - lattaed, võrkaed, kivi ja puitaed
Tulepüsivusklass -TP-3
Keskmiselt kaitstud põhjavee alal tuleb jälgida lubatud heitvete käitlemise nõudeid.

Hoonete projekteerimisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse loodusesse ning hoone asukoha valikul lähtuda piiratud raiete vajalikkusest. Hoonestusalad koos seda ümbritseva alaga tuleb kujundada raiete, metsaaluse koristamisega elamiseks
sobivaks looduslikuks õuemaaks.
Raided kruntidel ei tohiks ületada 50% kasvavate puude mahust. Hoonete juurde ei ole soovitav rajada suurt tuluaeda.
Kruntide uue haljastuse kujundamisel tuleks lähtuda ümbritsevast loodusest ja kujundada seda põhiliselt planeeringus märgitud hoonestusalal.
Ümbruskonna mets ja ehituspiirkondi eraldavad kasvujõus puud, mis pakuvad kaitset tuulte eest ja eraldavad majapaare, peavad säilima vaatamata piirkonnas tekkivale ehitustegevusele.

Küsi lisa. Kogu detailplaneeringu seletuskirjaga võimalik eelnevalt tutvuda.

Asukoht kaardil