• +372 503 5934 +372 513 4458

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

780 000 € 7.29 EUR/m²
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 107000 m²
Katastrinumber: 67401:001:0406

Info

Läänemaa, Haapsalu, Haapsalu linn, Nõmme, Tooma, krunt 107000, detailplaneering tehtud, mets lähedal, asulast väljas

Lisainfo

Müüa Haapsalu lähedal hea arengupotensiaaliga piirkonnas arendusprojekt Nõmme-Tooma (ja Nõmme-Kaare) teel.

Müüdava kinnistu läänepoolne osa on looduslik rohumaa, esineb paepaljandeid; idapoolne osa on kaetud metsaga (okas-ja lehtpuud). Planeeringu ala ei jää üleujutatavale alale, kõrgusmärgid jäävad vahemikku 4-8,5 m.
Detailplaneeringuga on maa-ala jagatud 29-ks elamukruntideks suurusega 3000-4180 m2 , üheks üldmaa krundiks, millele võimalik rajada laste mänguväljak ja puhkekoht piirkonna krundiomanikele ning üheks transpordimaa krundiks, mis on ette nähtud tee rajamiseks eraldi katastriüksusena.
Kruntidele juurdepääsuks on lahendatud maaüksuse sisemine tänavatevõrk. Maantee kaitsevööndisse hoonestusalsid planeeritud ei ole ja reserveeritud on koridor võimalikele kommunikatsioonidele mida on tulevikus võimalik teetsooni rajada. Teekausid on rajatud.

Seitsmele krundile on lubatud ehitada paariselamud koos kõrvalhoonetega, üejäänud kruntidele ehitusõigus üksikelamule ja kuni kahele ühekorruselisele kõrvalhoonele.
Hoonete projektid kooskõlastada eskiisi staadiumis.
Elektrivarustus planeeritud olemasolevast trafopunktist ca 720 m lõunas, pikendada vaja õhuliini Tooma kinnistuni. Eelhinnangu andmisel ositi tegemist ei luba, seda lepitakse võimalusel kokku hiljem. Piirtähtaeg määratakse lepingu sõlmimisel.

Detailplaneeringu elluviimise järjekord näeb ette arendaja kohustuse välja ehitada juurdepääs kruntidele, välja ehitada veevarustuse laheduseks 2-4 krundi tarbeks ühised puurkaevud (planeeringualal 12 puurkaevu) ning välja ehitada elektriliinid koos liitumispunktidega elektrikilpide näol kruntide piiril.
Detailplaneering näeb ette kanalisatsioonilahendused igal krundil lokaalse kogumismahutiga.

Täpsemad detailplaneeringu seletuskirja andmed olemas Kinnisvara Vahenduskeskuses.
Vahetusvariant ka muu ärikinnisvara vastu mujal piirkonnas.
On võimalik kokku leppida arenduse elluviimiseks osaluse jagamine kaasosanikuna ilma maad välja ostmata.

Asukoht kaardil