• +372 503 5934 +372 513 4458

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

65 000 € 1.20 EUR/m²
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 54100 m²
Katastrinumber: 55201:001:0626

Info

Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Saunja, Männituka tee arendus, krunt 54100 m², detailplaneering tehtud, ühistransport, asulast väljas, ümbruses ühtegi ehitist, mets lähedal

Lisainfo

Müüdav detailplaneeringuga kinnistu asub Saunja külas Lääne-Nigula vallas, paiknedes Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee ääres enamjaolt kõrghaljastusega kaetud looduskaunis kohas.
Väga hea asukoht Haapsalu linna ja Taebla aleviku vahel. Haapsallu 9 km, Taeblasse 3 km.
Ühistranspordi peatus sisuliselt planeeringuala kõrval.
Planeeringuga on kinnistu jagatud 12-ks väikeelamumaaks, üheks Transpordimaa (L) ja üheks Üldmaa (Ü) katastriüksuseks.
Kinnistut läbib 10 kV kõrgepingeliin ja madalpinge liin.
Planeeritav ala on olnud hoonestamata, kinnistut läbib vana asfaltkattega Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee teetamm ja pinnaskattega metsatee, mis on praeguseks kasutusest välja langenud.

Olemasoleva planeeringu seletuskirja järgi on kruntide ehitusõigus:
- Täisehituse m² - 200
- Korruselisus max 1,5
- Hoonete arv krundil 2

Tehnovõrgud:
- Elektrivarustuse paigaldamine tuleb eelnevalt võrkude valdajatega kokku leppida, liitumiskulu hetkel kehtiva liitumiskorra kohaselt.
- Veevarustus on planeeritud kõigile kruntidele rajatavast puurkaevust. Puurkaevu rajamiseks tuleb koostada eraldi projekt ja täita kõiki seadustest tulenevaid nõudeid. Puurkaevude asukoht on määratud põhimõttelise lahendusena ja täpne asukoht määratakse vastavate spetsialistide poolt projekti koostamise käigus.
- Elamu kanalisatsiooni lahenduseks on kogumiskaev. Sauna korral võib vee juhtida peale septikus mehaaniliselt puhastamist immutada imbkaevu.

Täpsemad detailplaneeringu seletuskirja andmed olemas Kinnisvara Vahenduskeskuses.

Asukoht kaardil