• +372 503 5934 +372 513 4458

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

49 900 € 9.95 EUR/m²
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 5013 m²
Katastrinumber: 34801:008:0473

Info

Saaremaa, Saaremaa vald, Mändjala, Kaarna, krunt 5013 m², detailplaneering tehtud, elekter, asulast väljas, mets lähedal, meri 1.4 km

Lisainfo

Müüa Mändjala külas kaks elamumaad, neljast katastriüksusest koosneval detailplaneeringuga alal, lisaks Kaarnale ka kinnistu nimetusega Metsise (34801:008:0471, 4902 m2), kumbki hinnaga 49 900 €.
Asukoht: Kuressaare linnast umbes 7 km kaugusel, Kuressaare-Sõrve maanteest põhja pool männimetsaga kaetud alal ja külgneb põhjasuunalt Igama-Lombi, idast Kadariku kinnistu maale jäävale avaliku kasutusega erateega, lõunast ja läänest teiste katastriüksustega. Kuressaare-Sõrve maanteelt kuni kinnistuteni on ca 1 km.
Servituudid juurdepääsuks on seatud.
Liitumisleping Eesti Energiaga olemas, välja on ehitatud 3x10A liitumispunktid.
Tuletõrje veevõtukoht tuleb rajada, kulud saab jaotada 4 kinnistu peale.

Looduskeskkond on Saaremaale omane – männid vaheldumisi kaskedega. Üldilmelt lihtne paepealne tasandikuline pinnamood. Kogu alal domineerib heas kasvujärgus alt puhastatud noor männik üksikute lehtpuudega. Kogu maa-ala on kaetud vett hästi läbi laskva pinnakattega. Olemasoleva kaardimaterjali alusel on pinnakatteks kividega saviliiv ja selle all õhuke kruusliiva kiht, edasi algab paas.

Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste printsiipidega:
• kasutada ära olemasolevaid pinnaseteid ja metsasihte teedevõrgu rajamiseks;
• säilitada võimalikult looduslik keskkond; moodustada võimalikult hajutatud hoonestus ( krundi suurused oleks üldjuhul 0,5 ha),
• planeerida optimaalne sõidutee, mis tagab lokaalsed juurdepääsud kõikidele kruntidele ja vastab tuletõrjenõuetele;
• lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee- ning reoveekäitlus;
• elamute rajamisel metsastatud alale tuleb krundil olevast metsaalast säilitada vähemalt 50%;
• vältida kõrvuti rajatavate majade puhul väikesi katusekalde erinevusi
• hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi).

Kruntide ehitusõigused:
Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3 (elamu, kuni 2 abihoonet)
Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind - elamu - 120 m² , abihoone - 60 m²
Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast) - elamu - 9 m , abihoone - 6 m
Olulisemad arhitektuurinõuded:
Maksimaalne korruselisus - elamu - 2 , abihoone - 1
Katused: kalded - 30 - 45
Materjal - sindel (puit ja ruberoid), katusekivi, plekk
Välisseinad - puit, kivi, krohv
Nähtav sokliosa - kivi, betoon, krohv
Piirdeaiad - lattaed, võrkaed, kivi ja puitaed
Tulepüsivusklass -TP-3
Detailplaneeringu kohaselt -
Veevarustus ja kanalisatsioon: Iga planeeritava krundi hoonete varustamine veega on ette nähtud igale krundile rajatavast ülemiste horisontide puurkaevust. Planeeringuala on keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkonnas. Arvestades maapinna reljeefi ja planeeringu koostamise ajal teadaolevat geoloogiat, peaks olema planeeringu põhiala kanaliseeritav keskosa suunas isevoolse
kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise teel. Trasside projekteerimiseks on vaja teostada geoloogilisi uurimisi. Kuni kanalisatsioonivõrgu väljaehitamiseni rajada kanaliseerimiseks kogumiskaevud (soovi korral ehitatakse kompost-kuivkäimlad).

Hoonete projekteerimisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse loodusesse ning hoone asukoha valikul lähtuda piiratud raiete vajalikkusest. Hoonestusalad koos seda ümbritseva alaga tuleb kujundada raiete, metsaaluse koristamisega elamiseks sobivaks looduslikuks õuemaaks.
Raided kruntidel ei tohiks ületada 50% kasvavate puude mahust. Hoonete juurde ei ole soovitav rajada suurt tuluaeda.
Kruntide uue haljastuse kujundamisel tuleks lähtuda ümbritsevast loodusest ja kujundada seda põhiliselt planeeringus märgitud hoonestusalal.
Ümbruskonna mets ja ehituspiirkondi eraldavad kasvujõus puud, mis pakuvad kaitset tuulte eest ja eraldavad majapaare, peavad säilima vaatamata piirkonnas tekkivale ehitustegevusele.

Küsi lisa. Kogu detailplaneeringu seletuskirjaga võimalik eelnevalt tutvuda. Kaks krunti detailist müüdud.

Asukoht kaardil