• +372 513 4458 +372 503 5934

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

89 000 € 4.41 EUR/m²
Tehing: Müüa maatükk, elamumaa
Krundi pind: 20200 m²
Katastrinumber: 44101:001:1310

Info

Läänemaa, Lääne-Nigula vald, Elbiku/Ölbäck, Alariku, krunt 2,0 ha, meri 1,5 km, kaugus Tallinnast 100 km, mets lähedal, ümbruses eramud, asulast väljas

Lisainfo

Müüa elamumaa sihtotstarbega maaüksus Elbiku külas, Roosta liivarannast linnulennul 1,2 km, mööda teed ca 1,5 km kaugusel.
Kõrghaljastusega kaetud maaüksus, meretuulte eest kaitstud asukohas.

Saab jagada ka detailplaneeringut koostamata, kuid vajalik on tagada juurdepääs Toominga kü-le.
Kruntide miinimum suurus 5000 m2.
Üldplaneering: http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/5476971
Hoonestatava maaüksuse miinimumsuurus on üldjuhul 0,5 ha. Miinimumsuuruse rakendamise eelduseks on, et kõik vajaminevad kommunikatsioonid (puurkaev, immutusväljak, juurdepääsutee, elektripaigaldised jms) mahuvad koos oma kujadega maaüksuse või on rajatiste ja nende kujade kavandamisel naaberkinnistutele naabermaaüksuse omanikega sõlmitud vastavasisulised servituudi (eel)kokkulepped.
Vajalik on tagada ehitise sobivus keskkonda nii oma mahult kui otstarbelt, et ehitisest tulenev mõju ei halvendaks ümbritsevat keskkonda ning ehitisele oleks tagatud juurdepääs ja tehnovõrkudega ühendatus.
Kohalikul omavalitsusel on detailplaneeringu või projekteerimistingimuste alusel õigus seada täiendavaid nõudeid tulenevalt kavandatavat hoonet või rajatist ümbritseva piirkonna olemusest, keskkonnast, ühendustest ja maakasutustest tulenevatest vastastikmõjudest.

Elektriliitumise mittesiduv eelhinnang – praeguse liitumiskorra kohaselt kulupõhine liitumine.

Ümbruses ka teisi suvekasutuses majapidamisi ning puhkemaju, Roosta Puhkeküla ja Surfiklubi ca 1,5 km kaugusel, Dirhami sadamasse ca 6,5 km.
Oleme avatud hinnapakkumistele.

Asukoht kaardil