• +372 503 5934 +372 513 4458

  • kvkeskus(at)kvkeskus.ee

  • @kvkeskus.ee

Kinnisvara müümine, üürile andmine ja
konsultatsioon

65 000 € 6.22 EUR/m²
Tehing: Müüa maatükk, maatulundusmaa
Krundi pind: 10448 m²
Katastrinumber: 90701:001:0915

Info

Läänemaa, Vormsi vald, Norrby, Põhja, krunt 10448 m², detailplaneering alustatud, vesi, naabrid ühel pool, asulast väljas, mets lähedal, meri lähedal

Lisainfo

Müüa korraga Norrby külas kaks kõrvutiasetsevat kinnistut Põhja ja Mereääre,

On esitatud taotlus (reg nr 7-1/504/2022) detailplaneeringu algatamiseks Norrby külas Põhja katastriüksusel.
Vastavalt esitatud taotlusele on detailplaneeringu eesmärgiks tervikliku kinnistu moodustamine, individuaalelamu, abihoone ja
kuuri rajamine ning servituutide vajaduse määramine. Taotletavad kommunikatsioonid on elektri-ja sideühendus, puurkaev.
Planeeritav katastriüksus jääb ligikaudu 1/3 ulatuses ranna ehituskeeluvööndisse
Detailplaneeringuala suurus on ligikaudu 1,3 ha, hõlmab Norrby külas Põhja katastriüksust (katastritunnus 90701:001:0915, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 10 448 m2). Detailplaneeringu nimetus on „Põhja detailplaneering!.
Planeering ei ole vastuolus Vormsi valla üldplaneeringuga, üldplaneeringu muutmise vajaduse tingib ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.
Omaniku poolt tellitud ja olemas Põhja kinnistu detailplaneeringu KSH eelhinnang, Geo-alus ( ATGeo OÜ).
Detailplaneeringu algatamise otsuse ja otsuse lisadega on võimalik tutvuda ka Vormsi valla veebilehel aadressil https://vormsi.ee/
Soovi korral edastan materjalid e-postile.

Põhja kinnistust idas asub looduslikult ilus oma merepiiriga maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu nimetusega Mereääre, 2,29 ha, mis jääb Väinamere hoiualale. Kinnistu koosseisus 0,55 ha looduslikku rohumaad, 0,93 ha metsamaad ning 0,81 ha muud maad.
Kinnistud müüakse koos, kokku 33 348 m2, hinnaga 65 000 €.

Asukoht kaardil